РЕЗУЛТАТИ НА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ БРОД (BRAINS). Информация от пресконференция в Русенски университет, 19.12.2012

На 14-15 декември в Гюргево се проведе международна конференция за представяне на резултати на  научно-изследователски проект БРОД /Българо-румънски области за добросъседство/, осъществяван в рамките на БРИЕ от Русенски университет „А. Кънчев” и Стопанска академия Букурещ.

 

P1250965Конференцията беше посветена на резултатите от социологическо проучване, обхванало 2 200 румънски и 1800 български респонденти от три целеви групи – политици и публична администрация, представители на бизнеса, представители на гражданското общество. Има още

ПРОЕКТНОТО СЪБИТИЕ „СЕСИЯ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛТАЦИЯ В ОКРЪГ ДОЛЖ ОТНОСНО ПРОЕКТА BRAINS ” В ДРОБЕТА, ТУРНУ СЕВЕРИН НА ON 15.11.2012.

Събитието беше организирано в сътрудничество с институцията на префекта – окръг Мехединци. Присъстваха общо 29 души.

Репортери от местни вестници, телевизия и информационни агенции също присъстваха.

P1_15.11.2012Представителите на съвместния управленски екип на проекта направиха презентация на основните цели на проекта, дейности и техния статут. Трансграничният сътрудник на окръг Мехединци също участваше.

Участниците бяха информирани относно възможностите и предимствата от това да станат членове на трансграничната мрежа РОБУЛНА. 16 души подписаха протоколи за сътрудничество.

Има още

ПРОЕКТНОТО СЪБИТИЕ „СЕСИЯ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛТАЦИЯ В ОКРЪГ ДОЛЖ ОТНОСНО ПРОЕКТА BRAINS ” В КРАЙОВА НА ON 29.10.2012.

Събитието беше организирано в сътрудничество с институцията на префекта – окръг Долж. Присъстваха общо 22-ма души.

P1_29.10.2012Репортери от местни вестници, телевизия и информационни агенции също присъстваха. Представителите на съвместния управленски екип на проекта направиха презентация на основните цели на проекта, дейности и техния статут. Трансграничният сътрудник на окръг Долж беше представен на публиката.  Участниците бяха P2_29.10.2012информирани относно възможностите и предимствата от това да станат членове на трансграничната мрежа РОБУЛНА. 13 души подписаха протоколи за сътрудничество.

Имаше дискусии относно концепцията за обща идентичност на региона и предложения за изграждане на сътрудничество между местни заинтересовани лица и екипа на проекта.

ПРОЕКТНОТО СЪБИТИЕ „СЕСИЯ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛТАЦИЯ В ОКРЪГ КОНСТАНЦА ОТНОСНО ПРОЕКТА BRAINS ” В КОНСТАНЦА НА 05.09.2012

Събитието беше организирано в сътрудничество с институцията на префекта – окръг Долж. Присъстваха общо 22-ма души. Репортери от местни вестници, телевизия и информационни агенции също присъстваха.

P1_05.09.2012Представителите на съвместния управленски екип на проекта направиха презентация на основните цели на проекта, дейности и техния статут. Трансграничният сътрудник на окръг Долж беше представен на публиката. Има още

ПРОЕКТНО СЪБИТИЕ “СЕСИЯ ПО ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ В ОКРЪГ ОЛТ ОТНОСНО ПРОЕКТ ROBULNA /БРОД/“ В СЛАТИНА НА 11.07.2012

Събитието беше организирано от префектурата на окръг Олт и беше посетено от 18 души.

Присъстваха и репортери от местни вестници, телевизии и радиостанции.

Представителите на съвместния управленски екип изнесоха презентация за основните цели, дейности и за техния статут.

Участниците се запознаха с възможностите и предимствата на това да станат членове на трансграничната мрежа ROBULNA /БРОД/. Протоколи за сътрудничество бяха подписани от 10 души.

Имаше дискусии относно потребността на проекта за региона и предложения за изграждане на отношения на сътрудничество между местните заинтересовани лица и екипа на проекта.

 

Има още

СЪЗДАВАНЕ НА СЪВМЕСТНА МРЕЖА

След като проучиха областната среда, за да изберат лидери на общественото мнение, фасилитаторите предложиха също така и следните членове на фокус групи, които ще се превърнат в членове на ROBULNA NECC:

Има още

СЪЗДАВАНЕ НА СЪВМЕСТНА ИНФОРМАЦИОННА БАЗА

Важен аспект на тази дейност е предпечатната подготовка на брошурата. Румънските текстове бяха преведени на английски и български език. Брошурата ROBULNA /БРОД/, съдържаща презентация на румънските окръзи, беше подготвена за печат. Работата по румънските окръзи на български, румънски и английски беше финализирана.

ПРОМОТИРАНЕ НА ПРОЕКТА

На 28-29 юни 2012 проектът беше промотиран пред Комисаря за регионалното сътрудничество Йоханес Хан и румънските министри Андрей Марга, Едуард Хелвиг и Рована Плумб като резултат от покана на ръководителите на проекта в рамките на конференцията Използване силата на иновациите за развитие на българо-румънското трансгранично сътрудничество в областта на конкурентоспособността. Конференцията беше организирана от Фондация за демокрация, култура и свобода и други румънски институции.