СРЕЩИ

Българският изследователски екип съвместно с румънския изследователски екип реализира две срещи и разработи част от стратегическите доклади, които предстои да бъдат публикувани в Зелената книга за интегрирана идентичност на RO-BUL-NA /БРОД/ в неговите две части:

-        Модел ва интегрирана идентичност на БРОД

-        Препоръки за брандиране на Румъно-българския трансграничен регион

ФИНАЛИЗИРАНИ ДОКЛАДИ

Българското проучване в сътрудничество с румънския изследователски екип финализира докладите според одобрените заглавия. Докладите бяха написани на български. Подлежат на превод на английски и румънски език. Заглавията на изследванията са както следва:

  • Европейски региони и техните      идентичности
  • Регионална политическа идентичност
  • Регионална социално-икономическа      идентичност
  • Регионална културна идентичност
  • Регионална териториална идентичност
  • Брандиране и други подходи в подкрепа на      регионалната идентичност Има още

ПРОЕКТНО СЪБИТИЕ: “СЕСИЯ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ В ОКРЪГ ТЕЛЕОРМАН ОТНОСНО ПРОЕКТ BRAINS“ В АЛЕКСАНДРИЯ НА 20.06.2012

Събитието беше организирано от префектурата на окръг Телеорман. Присъстваха общо 31 души.

Присъстваха и репортери от местни вестници, телевизии и радиостанции.

Представителите на съвместния управленски екип – проф. Константин Апостол, Юлиян Инторсуряну и назначения фасилитатор г-н Кристиян Николаеску изнесоха презентация за основните цели, дейности и за техния статут

Участниците се запознаха с възможностите и предимствата на това да станат членове на трансграничната мрежа ROBULNA /БРОД/. Протоколи за сътрудничество бяха подписани от 7 души.Имаше дискусии относно потребността на проекта за региона и предложения за изграждане на отношения на сътрудничество между местните заинтересовани лица и екипа на проекта.

Има още

ПРОМОТИРАНЕ НА ПРОЕКТА

На 6 юни 2012 проектът беше промотиран пред международна аудитория. В рамките на международно събитие – семинар с домакин БРИЕ проектът беше представен като добра практика, която е индикативна за програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България. Участниците в семинара представляваха 15 държави-членки. Те са държавни служители и работят в областта на регионалното сътрудничество.

ПРОЕКТНО СЪБИТИЕ „ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ ОТНОСНО ПРОЕКТ BRAINS ” В КЪЛЪРАШ НА 01.06.2012

Събитието беше организирано в сътрудничество с Търговско-индустриална и селскостопанска камара в Кълъраш. 25 души посетиха събитието.

Присъстваха също и репортери от местни телевизии, вестници и радиостанции.

Представителите на съвместния управленски екип проф. Константин Апостол и проф. Мариус Профироиу изнесоха презентация за основните цели, дейности и за техния статут.

Участниците се запознаха с възможностите и предимствата на това да станат членове на трансграничната мрежа ROBULNA /БРОД/. Протоколи за сътрудничество бяха подписани от 6 души.

Имаше дискусии относно потребността на проекта за региона и предложения за изграждане на отношения на сътрудничество между местните заинтересовани лица и екипа на проекта.

Беше подписано споразумение от водещите структури на Търговско-индустриалната и селскостопанска камара  в Кълъраш относно приемането на инфо точка на ROBULNA в споменатата институция.

Има още

СЛОВО НА ПРОФ. Д.Т.Н. ХР. БЕЛОЕВ – РЕКТОР НА РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПО ПОВОД ПУБЛИЧНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ БРОД

 

Уважаеми Дами и Господа!

Имам удоволствието да открия днешното публично представяне на изследователски проект БРОД (Българо-румънски области за добросъседство) по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Румъния 2007-2013, осъществяван в рамките на БРИЕ от юли 2011 до януари 2013 г. Има още

СЛОВО НА Д-Р МИМИ КОРНАЖЕВА – ДИРЕКТОР НА БРИЕ И КООРДИНАТОР НА ПРОЕКТ “BRAINS“ ПО ПОВОД ПУБЛИЧНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА

Уважаеми Дами и Господа!

Изследователски проект БРОД (Българо-румънски области за добросъседство: изследване на идентичности) с наименование на английски език BRAINS (Bulgarian-Romanian Area  Identities: Neighbourhood Study) е вторият проект на БРИЕ по програми на Европейския съюз за трансгранично сътрудничество между България и Румъния. Има още

СЪБИТИЕ ЗА ЛАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТА

На 30 май 2012 в Русенски университет се проведе събитие за лансиране на проекта. Приветствахме повече от 61 участници. Проектът беше представен пред публиката и медиите. Бяха осигурени и материали на английски език.

ПРОЕКТНО СЪБИТИЕ „ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАНТСКА СЕСИЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, БИЗНЕСА И ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В ОКРЪГ ГЮРГЕВО“ НА 30.05.2012

Събитието беше организирано в седалището на център БРИЕ в Гюргево. Присъстваха 22 души. Присъстваха и репортери от местни вестници, телевизии и радиостанции. Представителите на съвместния управленски екип на проекта BRAINS проф. Константин Апостол и д-р Мими Корнажева представиха  основните цели, дейности на проекта и техния статут.

Има още

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ

На 17 май 2012 година беше отворена специална инфо точка във фоайето на Русенски университет. Точката беше създадена в сътрудничество с управленския екип на проекта ECO-BIZ MIS-ETC 216. Инфо точката осигурява отворен достъп до информационни материали за проект BRAINS и проект ECO-BIZ MIS-ETC 216.