трансгранични сътрудници

Александър-Владимиров---МонтанаАлександър Владимиров завършва Природо-математическа гимназия „Акад. Иван Ценов” във Враца с отличен успех. През 2011 г. получава бакалавърска степен (специалност „Социология“) в УНСС – София. Активно участва в редица научни форуми, семинари и обучения на университета. Участва и в няколко младежки европейски проекта и обучения. През 2012 г. става почетен член на Младежки дом – Враца. Занимава се активно с театър, музика и танци. Работил е в сферата на туризма и услугите. В момента е PR агент във водеща компания.

Владее английски език.


Боряна-Станчева---РусеБоряна Станчева е възпитаник на СОУ с преподаване на немски език „Фридрих Шилер“. Бакалавъркската си степен получава в Русенски университет „Ангел Кънчев“, където през 2011г. завършва специалност „Европеистика“ като първенец на випуска. Взема участие в програма за академичен обмен и прекарва един семестър в Мюнстер, Германия. Академичните знания Боряна успява да приложи на практика по време на едномесечен стаж в Европейския парламент в Брюксел. Магистърската си степен по “Европеистика и публична администрация” Боряна придобива в Българо-румънския интеруниверситетски Европа център (БРИЕ). Стипендиантка e на Педагогическата служба за академичен обмен на Федерална република Германия и на Фондация „Баден-Вюртемберг“ по програма „Валтер Халщайн“.
По време на своето следване Боряна е активно ангажирана с дейността на Клуб Европеистика. Като мениджър на студентската организация тя успява да допринесе за утвърждаването на Клуба като запазена марка на младежка инициативност и иновативност, за превръщането му в устойчива платформа за гражданска активност. През 2010г., заедно с мултидисциплинарен екип от Русенски университет участва в разработването на студентски проект по повод Европейската година за борба с бедността и социалното изключване, който е отличен с първа награда на международна конференция в Амстердам, Холандия. Боряна е член на Сдружение за културен и езиков обмен в Централна, Източна и Югоизточна Европа „Мит Ост“.
Владее немски и английски, ползва френски и румънски езици.


Vladimir-TrendafilovВладимир Трендафилов е възпитаник на Хуманитарна гимназия “Св. Св. Кирил и Методий“ в град Добрич с профилирано изучаване на английски език и литература. Бакалаварската си степен получава във Висше училище „Земеделски Колеж“ във Велико Търново, където завършва специалност „Стопанско управление”. Магистърска степен по „Бизнес администрация“ получава в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ в град Свищов.
Владимир се занимава с театър, като професионалният му дебют е на 18 години, на сцената на Театралнo-продуцентски център „Йордан Йовков“ – Добрич. През следващите години получава още пет роли в Добричкия театър и успява да си спечели постоянно място в състава му.


Деница-Шукина---ПлевенДеница Шукина е възпитаник на Гимназия с преподаване на чужди езици – Плевен с профил испански и английски езици. Бакалавъркската си степен получава в Аграрен Университет- Пловдив, където през 2011г. завършва специалност „Екология и опазване на околната среда“ с отличие. Академичните си знания Деница успява да приложи на практика по време на тримесечен стаж по програма „Еразъм” в Испания. Възнамерява да продължи обучението си в степен Магистър в страна от Европейския съюз.
По време на своето следване Деница е активно ангажирана с участие в танцова формация за народни пeсни и танци „Тракийска младост”, представяйки автентичността на българския фолклор както на родна сцена, така и извън пределите на страната. Като преводач на фолклорни групи от Латинска Америка, участници в Международен Фолклорен Фестивал под егидата на CIOFF, тя разширява културния си мироглед. Възпитаничка на хорова формация „Звъника”, израснала с красотата на музиката, Деница е участник в редица престижни национални и международни конкурси.
Владее испански и английски, ползва руски и полски езици.


Деян-Иванов---Велико-ТърновоДеян Иванов завършва Хуманитарна Гимназия „Св. Св. Кирил и Методий” – Велико Търново с профил журналистика. Бакалавърската си степен получава в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, където през 2010 г. завършва „Международни Отношения“. По време на обучението си постига високи академични резултати и участва в множество дейности. Най-престижното участие се реализира по време на престоя му в Министерство на Външните Работи. Временно е назначен в Дирекция „Информация, Международни Отношения и Европейска Комуникация” и играе важна роля в организирането на Енергийната Среща на Върха в София през април 2009 г. Освен това, Деян взема участие в организацията на първите проведени в България избори за Европейски парламент през същата 2009 г.

Деян решава да продължи образованието си в Холандия и кандидататва за магистратура в Грьонингенския Университет. През 2011 г. завършва успешно магистърска програма по „Международно Икономическо и Бизнес Право“. Придобива познания в редица дисциплини и специализира в Конкурентното право. Неговата финална магистърска теза представлява задълбочен анализ на специфична част от тази юридическа сфера. Междувременно, Деян специлизира Фирмено Управление в Центъра за Образователни Услуги, който е част от Софийски Университет. Освен всичко това, той притежава и Лиценз по Европейски Бизнес Компетенции, придобит през 2009 г.

Владее английски, ползва холандски език.


Ина-Гарванска---ВрацаИна Гарванска придобива средното си образование с профил немски и английски език в Езикова гимназия „Йоан Екзарх” – гр. Враца. В рамките на интензивното изучаване на чужди езици участва в ученически обмени в Германия и Франция. През 2010г. се дипломира с отличен успех със степен бакалавър в специалност „Публична администрация” към Югозападен университет „Неофит Рилски” – гр. Благоевград. Като част от академичната си подготовка стажува в администрацията на Община Враца, прилагайки на практика основните принципи на административните процеси и усвоявайки нови знания в областта. С цел повишаване на езиковата си квалификация преминава през специализирано обучение по английски език в Съединените американски щати.
През 2011 г. участва в провеждането на изборите за местно самоуправление и местна власт в качеството си на технически сътрудник към Централна избирателна комисия – гр. София.
Към момента заема длъжността Главен специалист в Агенция по вписванията – гр. Враца, пряко подчинена на Министерството на правосъдието.
Владее немски и английски езици.


Миглена-Братанова---СилистраМиглена Братанова е възпитаник на Езикова гимназия „Пейо К. Яворов“ – гр. Силистра с изучаване на английски и немски език. След завършването на средното си образование изучава „Мениджмънт и стопански бизнес” в „Център за следдипломна квалификация” към Икономически университет – гр. Варна и придобива квалификация „Специалист по мениджмънт”. Бакалавърската си степен получава в Колеж по икономика и управление към Стопанска академия „Д. А. Ценов“, където през 2009 г. завършва специалност „Икономика на търговията“. Магистърската си степен получава отново в гр. Свищов в СА „Д. А. Ценов“ през 2011 г. със специалност „Финансов мениджмънт”. През периода 2008-2011г. придобива и специализация по „Финансово разузнаване ” и „Съдебни експертизи” в Стопанската академия в Свищов.

По време на своето 3-годишно следване в бакалавърската си степен е отговорник и представител на своята специалност и активно участва в редовните заседания на съвета на преподавателите в КИУ към СА „Д. А. Ценов“.

Има трудов опит както в частния, така и в държавния сектор като социален работник към Дирекция „Социално подпомагане”.

Владее английски, ползва немски и руски езици.


Милен-Стоянов---ВидинМилен Стоянов е възпитаник на Природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I”-гр. Видин. Бакалавърската си степен получава в Университет за национално и световно стопанство-гр. София, където през 2011г. завършва специалност „Икономика на отбраната и сигурността”. През 2009г. заедно със свои състуденти участва в създаването на „Младежка асоциация за изследване на сигурността и отбраната”, която те не регистрират официално, но успешно организират няколко семинара по различни теми в тази област.
По време на следването си, Милен два пъти взема участие в Програма „Work and Travel”, като посещава Масачузетс и Аляска, САЩ.
От есента Милен ще продължи образованието си по магистърска програма в Софийски университет „Св. Климент Охридски”.
В момента Милен работи като „младши експерт” в Областна администрация–Видин.
Владее английски, ползва руски език.


Пламен-Петров---РазградПламен Петров завършва с пълно отличие Математическа гимназия в своя роден град Разград. Магистърската си степен по „Информатика“ той получава през 1996 г. от Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Софийски Университет, който завършва с отличие. През студентските си години Пламен е член на Независимото Студентско Дружество (НСД) – София, което съдейства активно за демократичните промени в страната. По-късно той работи в Българска Телеграфна агенция (БТА) и агенция Ройтерс, мултинационална компания със седалище в Лондон, Великобритания, където участва в разработката на различни информационни проекти и създаването на бази от данни. Естеството на неговата работа му позволява да пътува в различни страни на Европейския съюз и да опознае техните културни традиции, бизнес и политически практики.
За кратък период от време, Пламен живее в САЩ и Русия, където работи за местни високотехнологични компании и екологични дружества.
Владее английски и руски езици, ползва полски и италиански.