СРЕЩИ

Българският изследователски екип съвместно с румънския изследователски екип реализира две срещи и разработи част от стратегическите доклади, които предстои да бъдат публикувани в Зелената книга за интегрирана идентичност на RO-BUL-NA /БРОД/ в неговите две части:

-        Модел ва интегрирана идентичност на БРОД

-        Препоръки за брандиране на Румъно-българския трансграничен регион

Коментарите са затворени.