СЪЗДАВАНЕ НА СЪВМЕСТНА ИНФОРМАЦИОННА БАЗА

Важен аспект на тази дейност е предпечатната подготовка на брошурата. Румънските текстове бяха преведени на английски и български език. Брошурата ROBULNA /БРОД/, съдържаща презентация на румънските окръзи, беше подготвена за печат. Работата по румънските окръзи на български, румънски и английски беше финализирана.

Коментарите са затворени.