СЪЗДАВАНЕ НА СЪВМЕСТНА МРЕЖА

След като проучиха областната среда, за да изберат лидери на общественото мнение, фасилитаторите предложиха също така и следните членове на фокус групи, които ще се превърнат в членове на ROBULNA NECC:

  1. Област      Русе:

А. Стефко Бурджиев – областен управител, представител на публична институция

Б. Катя Горанова – гражданско общество

В. Пламен Бобоков – представител на икономическия сектор

2. Област Силистра

А. Николай Димов – областен управител, представител на публична институция

Б. Христина Георгиева – гражданското общество

В. Йордан Радилов – представител на икономическия сектор

3. Област Разград

А. Галя Матинова – заместник областен управител, представител на публична институция

Б. Цветанка Русева – гражданското общество

В. Димитър Папазов – представител на икономическия сектор

4. Област Добрич

А. Желязко Желязков – областен управител, представител на публична институция

Б. Дабина Дукова – гражданското общество

В. Младен Матеев – представител на икономическия сектор

5. Област Велико Търново

А. Изабела Чорбаджиева – заместник областен управител, представител на публична институция

Б. Иван Царов – гражданското общество

В. Емилия Славова – представител на икономическия сектор

6. Област Плевен

А. Дарин Ангелов – председател на общинския съвет, представител на публична институция

Б. Златка Мачева- гражданското общество

В. Чавдар Велинов – представител на икономическия сектор

7. Област Враца

А. Малина Иванова – председател на общинския съвет, представител на публична институция

Б. Георги Врабчев – гражданското общество

В. Илиян Цветров – представител на икономическия сектор

8. Област Монтана

А. Лотета Ценова – областна администрация, представител на публична институция

Б. Анюта Каменова-Борин – гражданско общество

В. Ангел Ангелов -  представител на икономическия сектор

9. Област Видин

А. Цветан Асенов – областен управител, представител на публична институция

Б. Калин Танчев – гражданско общество

В. Коста Гривов – представител на икономическия сектор

Коментарите са затворени.