ПРОЕКТНО СЪБИТИЕ “СЕСИЯ ПО ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ В ОКРЪГ ОЛТ ОТНОСНО ПРОЕКТ ROBULNA /БРОД/“ В СЛАТИНА НА 11.07.2012

Събитието беше организирано от префектурата на окръг Олт и беше посетено от 18 души.

Присъстваха и репортери от местни вестници, телевизии и радиостанции.

Представителите на съвместния управленски екип изнесоха презентация за основните цели, дейности и за техния статут.

Участниците се запознаха с възможностите и предимствата на това да станат членове на трансграничната мрежа ROBULNA /БРОД/. Протоколи за сътрудничество бяха подписани от 10 души.

Имаше дискусии относно потребността на проекта за региона и предложения за изграждане на отношения на сътрудничество между местните заинтересовани лица и екипа на проекта.

 

 

Коментарите са затворени.