ПРОМОТИРАНЕ НА ПРОЕКТА

На 28-29 юни 2012 проектът беше промотиран пред Комисаря за регионалното сътрудничество Йоханес Хан и румънските министри Андрей Марга, Едуард Хелвиг и Рована Плумб като резултат от покана на ръководителите на проекта в рамките на конференцията Използване силата на иновациите за развитие на българо-румънското трансгранично сътрудничество в областта на конкурентоспособността. Конференцията беше организирана от Фондация за демокрация, култура и свобода и други румънски институции.

Коментарите са затворени.