ПРОЕКТНОТО СЪБИТИЕ „СЕСИЯ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛТАЦИЯ В ОКРЪГ КОНСТАНЦА ОТНОСНО ПРОЕКТА BRAINS ” В КОНСТАНЦА НА 05.09.2012

Събитието беше организирано в сътрудничество с институцията на префекта – окръг Долж. Присъстваха общо 22-ма души. Репортери от местни вестници, телевизия и информационни агенции също присъстваха.

P1_05.09.2012Представителите на съвместния управленски екип на проекта направиха презентация на основните цели на проекта, дейности и техния статут. Трансграничният сътрудник на окръг Долж беше представен на публиката.

P2_05.09.2012Участниците бяха информирани относно възможностите и предимствата от това да станат членове на трансграничната мрежа РОБУЛНА. 13 души подписаха протоколи за сътрудничество.

Имаше дискусии относно концепцията за обща идентичност на региона и предложения за изграждане на сътрудничество между местни заинтересовани лица и екипа на проекта.

Коментарите са затворени.