ПРОЕКТНОТО СЪБИТИЕ „СЕСИЯ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛТАЦИЯ В ОКРЪГ ДОЛЖ ОТНОСНО ПРОЕКТА BRAINS ” В КРАЙОВА НА ON 29.10.2012.

Събитието беше организирано в сътрудничество с институцията на префекта – окръг Долж. Присъстваха общо 22-ма души.

P1_29.10.2012Репортери от местни вестници, телевизия и информационни агенции също присъстваха. Представителите на съвместния управленски екип на проекта направиха презентация на основните цели на проекта, дейности и техния статут. Трансграничният сътрудник на окръг Долж беше представен на публиката.  Участниците бяха P2_29.10.2012информирани относно възможностите и предимствата от това да станат членове на трансграничната мрежа РОБУЛНА. 13 души подписаха протоколи за сътрудничество.

Имаше дискусии относно концепцията за обща идентичност на региона и предложения за изграждане на сътрудничество между местни заинтересовани лица и екипа на проекта.

Коментарите са затворени.