ПРОЕКТНОТО СЪБИТИЕ „СЕСИЯ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛТАЦИЯ В ОКРЪГ ДОЛЖ ОТНОСНО ПРОЕКТА BRAINS ” В ДРОБЕТА, ТУРНУ СЕВЕРИН НА ON 15.11.2012.

Събитието беше организирано в сътрудничество с институцията на префекта – окръг Мехединци. Присъстваха общо 29 души.

Репортери от местни вестници, телевизия и информационни агенции също присъстваха.

P1_15.11.2012Представителите на съвместния управленски екип на проекта направиха презентация на основните цели на проекта, дейности и техния статут. Трансграничният сътрудник на окръг Мехединци също участваше.

Участниците бяха информирани относно възможностите и предимствата от това да станат членове на трансграничната мрежа РОБУЛНА. 16 души подписаха протоколи за сътрудничество.

P2_15.11.2012Имаше дискусии относно концепцията за обща идентичност на региона и предложения за изграждане на сътрудничество между български и румънски заинтересовани лица, както и с екипа на проект BRAINS

Коментарите са затворени.