Start

Obiectivele proiectului

Să promoveze o politică privind identitatea integrată a zonei de frontieră româno-bulgare, pe baza unui studiu interdisciplinar al zonei de vecinătate; să adauge valoare practicilor de cercetare şi comunicare privind avantajele şi oportunităţile regiunii; să stabilească un cadru pentru dezvoltarea unui brand al zonei transfrontaliere în cadrul conceptului RO-BUL-NA.

Activităţile proiectului

Cercetare aplicată în trei faze şi elaborarea documentelor strategice; colectarea de resurse informaţionale; instruirea şi implicarea facilitatorilor de cooperare din cele şapte judeţe din România şi din cele nouă districte din Bulgaria, aflate în zona Dunării; înfiinţarea unei comunităţi epistemice pentru regiunea transfrontalieră; organizarea unei conferinţe internaţionale privind rezultatele proiectului.

Rezultatele proiectului

O metodologie inovativă de cercetare creată şi implementată; analiza opiniei publice pe baza unui sondaj cu 4000 respondenţi; Cartea verde a unei politici privind identitatea transfrontalieră româno-bulgară, care include documentele Model integrat de identitate al RO-BUL-NA şi Recomandări pentru branding-ul zonei de vecinătate româno-bulgare; un Pachet de Informare RO-BUL-NA trilingv, distribuit către 4400 beneficiari; Reţeaua comunităţilor epistemice şi de comunicare RO-BUL-NA, bazată pe un website trilingv, fondată de către cel puţin 64 de membri.

Grupuri ţintă ale proiectului

2200 de cetăţeni din România şi 1800 din Bulgaria, aparţinând administraţiei publice, mediului economic şi societăţii civile; 400 factori de decizie cu impact asupra regiunii.