Despre noi

Centrul European Interuniversitar Româno-Bulgar (BRIE)

BRIE a fost iniţiat ca proiect în cadrul Pactului de stabilitate pentru Europa de Sud-Est, pe baza unei iniţiative a Conferinţei Rectorilor din Germania, în anul 2000. BRIE şi-a început activitatea în anul 2002, când au fost admişi primii studenţi internaţionali. În 2005 este semnat Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria de Colaborare şi Asistenţă reciprocă privind realizarea activităţii Centrului BRIE.

Oraşele gazdă ale BRIE, Ruse şi Giurgiu, sunt aşezate de o parte şi de alta a Dunării.

Legătura directă printr-un pod rutier şi de cale ferată a constituit o premisă puternică pentru a putea profita de formele variate de colaborare, stabilite în Europa de la cea de a două jumătate a secolului trecut, accentuate în contextul integrării europene a celor două ţări. Fluviul Dunărea constituie un puternic element de legătură între ţările europene riverane, de care pot profita cele două oraşe, aflate la intersecţia coridoarelor de transport paneuropene , ale căror destinaţii sunt regiunea Mării Negre, Turcia şi Marea Egee. Odată cu intrarea în Uniunea Europeană, Dunărea a devenit o frontieră intra-comunitară, favorizând dezvoltarea cooperării transfrontaliere.

Raportate la acest cadru, identitatea şi misiunea BRIE depăşesc cadrul strict bilateral, contribuind la stabilitatea politică şi social-economică a regiunii şi a Europei în întregul său.

BRIE este o formă de colaborare între Universitatea din Ruse, Academia de Studii Economice din Bucureşti şi universităţi germane, în cadrul căreia se organizează programele de master internaţionale: Studii europene şi cooperare regională; Studii europene şi administraţie publică. Programele au o durată de patru semestre, limbile de predare fiind engleza şi germana.

Primul semestru este asigurat de cadrele didactice ale Universităţii din Ruse, cel de-al doilea de către Academia de Studii Economice Bucureşti, iar în semestrul al treilea studenţii studiază la universităţi partenere, situate fie în zone transfrontaliere, fie în regiunea Dunării: Universitatea Europeană Viadrina, la Universitatea Tehnică Chemnitz sau la Universitatea Regensburg. Acreditarea programelor este realizată de către organisme de specialitate germane, bulgare şi române.

Domeniile de studiu abordate în cadrul programelor de masterat prezintă un deosebit interes în contextul extinderii cooperării bi- şi multilaterale între ţările din regiune.

Studii Europene este un domeniu multi- şi interdisciplinar, a cărui importanţă a crescut permanent pe măsura evoluţiei procesului de integrare europeană. Acest proces deschide noi perspective ale colaborării regionale, în contextul strategiilor adoptate pentru  regiunile dunărene şi ale Mării Negre.

Administraţia publică se confruntă cu necesitatea adaptării progresive la cerinţele impuse de procesul de integrare în UE, în contextul globalizării.

Răspunzând acestor provocări, BRIE dezvoltă competenţele studenţilor săi prin organizarea programelor de masterat internaţionale conform principiilor declaraţiei de la Bologna.

În cei zece ani de activitate, programele BRIE au fost urmate de peste 200 de studenţi, provenind din 13 ţări. Pe lângă activitatea didactică, comunitatea academică transnaţională a BRIE efectuează şi activităţi de cercetare, cu prioritate în proiecte finanţate din programe UE de cooperare transfrontalieră.

Structura de administrare a BRIE, stabilită prin Statutul BRIE, conform Acordului menţionat, include:

  • Consiliul Consultativ al BRIE, prezidat de către Prof. Rita Süssmuth, preşedinte a Bundestag-ului în perioada 1988-1998. Consiliul cuprinde reprezentanţi ai partenerilor- cheie ai BRIE – prefecţi, primari etc. Sesiunile de lucru ale Consiliului, în cadrul cărora se iau decizii strategice referitoare la dezvoltarea BRIE, au loc anual la Bucureşti sau la Ruse.
  • Consiliul de administraţie BRIE, la care participă rectorii Universităţii din Ruse şi Academiei de Studii Economice din Bucureşti, reprezentanţi ai Conferinţei Rectorilor din Germania şi directorii celor două centre BRIE. Consiliul de administraţie se întruneşte pe principiul rotaţiei, rectorul corespunzător fiind gazda şedinţelor anuale.
  • Comisia BRIE este echipa operativă de administrare, condusă de către directorii centrelor BRIE, incluzând directorii adjuncţi, precum şi coordonatorii altor domenii din activitatea BRIE.

Date de contact:

BRIE Ruse
Bulgaria, 7017 Ruse, 8 Studentska Str.
T: +359 82 825 667
F: +359 82 825 662
E: brie@uni-ruse.bg www.brie.uni-ruse.bg
BRIE Giurgiu
36 Mircea cel Batran Str., Giurgiu RO – 080036
T: +40 246 219 161
F: +40 213 191 899
E: brie@ase.ro www.brie.ase.ro