Comunitatea BRAV


Reţeaua comunităţii epistemice şi de comunicare (NECC) din zona de vecinătate româno-bulgară (BRAV)

Reţeaua comunităţii epistemice şi de comunicare (NECC) este o reţea de profesionişti cu competenţă recunoscută în anumite domenii de activitate. Membrii acesteia provin din diferite medii profesionale sau sociale – din structuri ale administraţiei publice, din sectorul economic privat, din sectorul non-guvernamental şi societatea civilă. Aceştia împărtăşesc misiunea comună de promovare a dezvoltării regiunii transfrontaliere româno-bulgare.
Reţeaua transfrontalieră NECC este o structură independentă, nesubordonată unor organisme administrative centrale sau locale. Capacitatea ei de influenţă nu este determinată de numărul membrilor săi, ci de expertiza pe care aceştia o deţin în domenii semnificative ale cooperării transfrontaliere. Expertiza are „limbajul” său propriu, într-un domeniu specific al cunoaşterii, devenind o resursă importantă în procesul de elaborare a politicilor de dezvoltare. Cunoaşterea este factorul cheie în stabilirea de standarde şi elaborarea de reglementări. Astfel, funcţiile principale ale reţelei NECC sunt legate de cele patru faze ale procesului de elaborare a politicilor: inovare politică, diseminare, selecţie şi sustenabilitate. Comunitatea NECC are rolul de a genera idei şi de a le promova la diferite niveluri, inclusiv la nivel global.