EVENIMENT DE PROIECT – SESIUNE DE INFORMARE ȘI CONSULTARE ÎN JUDEȚUL MEHEDINȚI, CU PRIVIRE LA PROIECTUL BRAINS, DROBETA TURNU-SEVERIN, 15.11.2012

Evenimentul a fost organizat în cooperare cu Instituția Prefectului Jud. Mehedinți. Au participat în total 29 persoane. Au fost prezenți reprezentanți ai ziarelor, televiziunilor și posturilor de radio locale.

P1_15.11.2012Reprezentanții echipei comune de management a proiectului BRAINS au prezentat principalele obiective și activitățiale proiectului, precum și stadiul implementării acestora. A fost prezentat publicului facilitatorul de cooperare pentru jud. Mehedinți.

Participanții au fost informați cu privire la oportunitățile și avantajele afilierii la Rețeaua transfrontalieră ROBULNA. Au fost semnate protocoale de cooperare cu 16 persoane.

P2_15.11.2012Au avut loc discuții privind utilitatea proiectului pentru regiune și sugestii pentru dezvoltarea relațiilor de cooperare între actorii locali și echipa proiectului.

Comments are closed.